Moim zdaniem 21 grudnia 2024 nastąpi  na świecie przejście ludzkiej świadomości na wyższy poziom. Związane z tym (przejściem świadomości ludzi na wyższy poziom) własności ma biały proszek złota. Jest on w istocie substancją o charakterze filozoficznym - ma oświecić i wznieść na wyższy poziom świadomość rodzaju ludzkiego.

Osoby, które go stosowały, miały duże trudności z normalnym życiem, gdyż ich myśli bardzo szybko się materializowały (to o czym myśleli stawało się faktem). Nie wiedząc, jak skupiać uwagę na tym, czego chcemy, możemy przyciągać to, czego w ogóle nie chcemy - jest to OGROMNE ZAGROŻENIE DLA NAS!!

O słynnym kamieniu filozoficznym (białym proszku złota) wspomina także Billy Carter w swoim artykule "Niezwykłe właściwości Ormusów" w jednym z numerów dwumiesięcznika Nexus. W tym czasopiśmie przeczytasz także o białym proszku złota.

 

Wracając do przejścia naszej świadomości na wyższy poziom, to, moim zdaniem, zacznie się wtedy nowa era precesyjna (Era Wodnika). Aktualnie jesteśmy w erze ryb (czyli erze chrześcijaństwa, gdyż ryby są jej symbolem), a (w zależności od przyjętych założeń) Nowa Era (Era Wodnika) zacznie się w 2024 (według mnie jest on właściwy) lub w 2012 roku. Co więcej wszystko wskazuje na to, że nadchodząca era (Wodnika) będzie ostatnią z 12-tu er i zakończy ona okres trwający aż 25 920 lat (12 razy 2160).

Żeby dowiedzieć się więcej o Sumerach, ich bogach i erach precesyjnych, zobacz artykuł "Piramidy w Gizie i Sfinks - alternatywne teorie" (link).

Wszyscy czujemy, że obecna sytuacja na Ziemi w ogóle nie może trwać wiecznie. Wielka zmiana na Ziemi będzie, według mnie, związana z powtórnym przyjściem Jezusa (mnie) i Marii Magdaleny (Polki Anastazji, która jest wcieleniem Marii Magdaleny - żony Jezusa). Będzie to związane z pokonaniem przez nas śmierci, aby każdy człowiek mógł tego (trochę z naszą pomocą) dokonać. 

Ponadto, wszystko, co żyje, będzie miało możliwość osiągnięcia Fizycznej Nieśmiertelności.

Po cudzie pokonania śmierci sytuacja na świecie całkowicie się zmieni i będą się dziać niesamowite zdarzenia i cuda. Cały dobry świat będzie żyć Wiecznie, a CAŁA PRAWDA WYJDZIE NA JAW. A te zmiany będą się przenosić na CAŁY WSZECHŚWIAT.

 

 

Liczba odsłon na "starej" stronie Cudu Miłości: 3078


You have no rights to post comments